Končíme....

Skupina Centrum Rozbitého Skla ukončila svoju činnos?.

Dôvodov pre koniec je viac, jedným faktorom je pracovná vy?a?enos? členov, ďal?ím je chu? skúsi? niečo iné a pod. S hudbou v?ak nekončíme úplne, keď?e takýto koníček sa nedá len tak odlo?i?. Postupne Vás budeme prostredníctvom tejto stránky informova? kam vedú cesty jednotlivých členov.Touto cestou sa chceme poďakova? v?etkým, ktorím nám celú dobu pomáhali a fandili.

Fafo z Centrum Rozbitého Skla

 
All text, sounds and images on this site are Copyright © 2005-2006 CRS. All Rights Reserved. Created alian.info. TOPlist