História

2000 -Centrum Rozbitého Skla vzniká v druhej polovici roku 2000 v Moravskom Sv. Jáne, ako priamy pokračovateľ skupiny Rouser v zostave Fafo (Peter Koch)-spev,gitara, Mi?o Hajdín -gitara, Vlado Will ?kubla-basa, Majo (Mário Hajdín)-bicie. V tomto období CRS nachádza svoj ?týl hudby a hrá vlastné rockové skladby, ktoré sa stali základným stavebným kameňom ich tvorby. Kapela v tejto zostave hrá iba pol roka, Majo odchádza na vojnu a Will opú??a kapelu. Na dva roky CRS úplne preru?uje činnos?.

2003 - Na jar roku 2003 sa podarí zrealizova? obnovenie CRS v zostave: Fafo-spev, Mi?o-gitara, Majo-bicie a nový člen Koky( Palo Kotrč) - basa. Kapela experimentuje s elektronikou, cvičí a odohrá pár koncertov.

2004-Na jar 2004 prichádza do kapely klavesák a gitarista Ri?o Či?már, a CRS je historicky prvýkrát pä?členná kapela. Nie v?ak na dlho, zakladajúci člen CRS Mi?o dobrovolne opú??a kapelu. CRS nacvičuje ďalej a na koncertoch prekvapuje a baví publikum. Koncom roka 2004 dochádza k výmene bubeníka. Novou posilou CRS-teamu sa stal Tomá? Hú?ek (ex-Strana 156). Po dvoch mesiacoch nacvičovania (a zábavy) od príchodu Tomá?a si CRS znovu trúfa koncertova?.

2005 -Na jar 2005 kapela dokončuje rozrobené  prvé Cd UnoDuo Skuo a v lete sa zúčastňuje viacerých koncertov. Fafo začína hra? aj v ďal?ej kapele s bývalými členmi skupiny Acylpirín. Na jeseň 2005 odchádza Hú?o do cudziny a naplánované koncerty CRS odohrá po dohode pôvodný bubeník Majo.Koncert v bratislavskom Propeleri ukončila polícia.

2006 -Začiatkom roka 2006 Hu?o opä? odchádza do cudziny. Začína sa nahrávanie druhého CD. Za bicie je pozvaný Majo, ktorý nahrá v?etky skladby. Po návrate Hú?a kapela ďalej koncertuje, v novinách sa objavujú články o CRS. Kapela dokončuje druhé CD, ktoré vychádza v auguste 2006 pod názvom Critical System Error. Album pokrstil Matej Hajdín v ?port Caffe v Moravskom Jáne rozbitým sklom.

2007-Začiatkom roka 2007 sa do kapely vracia pôvodný bubeník Majo. Kapela odohrá na jar niekoľko koncertov. Fafo odchádza do Prahy, kapela ale funguje ďalej. V lete kapela vystúpi na hlavnom pódiu na festivale Summrer Beach Rudava. Vyzerá to, ?e kapele sa začína dari?. V pláne je nahrávanie tretieho CD. Kapela v?ak odohrá u? iba dva koncerty a k nahrávaniu u? nepríde. Kapela sa po nezhodách v smerovaní a pracovnému vyta?eniu členov rozpadá na jar 2008.

                                   CRS má na konte dva albumy
Prvý je nazvaný Uno Duo Skuo z roku 2005. Skladby Sedím hore na moste a Boh musí by? ?ialený bodovali v hitparáde Demon?trácia ( www.demonstracia.sk ) v prvej trojke. Skladba Sedím hore na moste vyhrala 11.kolo. Remix skladby Sedím hore na moste- fafjak dnb remix zaznel v rádiu Frontinus v relácii Extáza..
Druhý je nazvaný Critical System Error bol vydaný v lete r.2006 na značke MYJANY.SK a bol pokrstený rozbitým sklom v Moravskom Sv.Jáne v ?port Caffé.

Zostavy:
CRS v r.2000            Fafo-spev,gitara, Mi?o-gitara, Will-basa, Majo-bicie.
CRS v r.2003-2004 Fafo-spev,gitara, Koky-basa, Mi?o-gitara,Majo-bicie
CRS v r.2004         Fafo-spev,gitara, Koky-basa,  Ri?o -klávesy,gitara, Majo-bicie 
CRS v r.2004-2006 Fafo-spev,gitara, Koky-basa,  Ri?o -klávesy,gitara, Tomá?-bicie
CRS v r.2007            Fafo-spev,gitara, Koky-basa,  Ri?o -klávesy,gitara, Majo-bicie

Pre úplnos? treba uvies? aj históriu skupiny ROUSER, z ktorej  neskôr  vzniklo CRS

1994 - Na počiatku sveta bol ROUSER v zostave Fafo (Peter Koch), Ev?en (David Vrbík), Mi?o Hajdín a Will (Vlado ?kubla) v roku 1994. Z tejto kapely sa neskôr vyvinula kapela CRS.

Rouser vznikol na konci ?kolského roku 1994 v deň vysvedčenia.V ten deň dokonca hneď vznikla prvá nahrávka (Asfaltové oči) zlo?ená z improvizácií (v ?týle akustický chaos)  a cover verzií, ktoré sa ani z ďaleka nepodobali originálom. Cieľom skupiny bolo hra? niečo ako  Svatý Vincent (či?e nejaké výkriky, sem tam rytmus, a hlavne netreba to vôbec nacvičova?)  Vtedy mali zakladajúci členovia Fafo, Ev?en, Mi?o a Wil  15 rokov. Rouser bol zaujímavý tým, ?e pou?íval okrem gitár a deckého sintetizátoru FIRST nev?edné hudobné nástroje ako napr. rozladený televízor, plechovice, ve?iaky, krabice, vankú?e,papuče, vysávač a iné veci. V podstate i?lo o experimentovanie zo zvukom a o nahrávanie týchto atrakcií. Neskôr pribudli prvé bicie (pôvodne to boli dychovkové bicie:-), prvé kombo, basa, a gitara a Rouser sa začína meni? na rockovú kapelu. Zatiaľ sa v?etci striedajú za nástrojmi, v ka?kej skladbe hrá ka?dý na inom nástroji a podobne je to aj so spevom.Výsledkom tvorenia ROUSERu počas stednej ?koly sú kazety Asfaltové oči, JFJ,  Bílá lepící pasta, Predmaturitný album, Kopec bordelu a mnohé ďal?ie...

Neskôr do kapely prichádza Majo, ktorý sa stane bubeníkom  Rouseru a jeho príchodom sa začína nová etapa kapely. Ustáluje sa zostava - Fafo za mikrofónom s gitarou, Majo bubnuje, Mi?o hrá na gitare a Ev?en s Willom sa striedajú na base. Po povinnej vojenskej slu?be (1999) začína Rouser seriózne nacvičova? skladby. Na jeseň odohrá prvý verejný koncert  u Willa na baráku v Sekuloch. Potom nasleduje nevydarený koncert v Rado?ovcách v rámci prezentácie mladých skupín z regiónu.Nasledujúci rok odohrá skupina koncert v Mlákoch v Sekuloch spolu s kapelou  Maranon. Rouser sa tam prestavil pod názvom "Ortodoxní Sekulané":-)S príchodom jeseňe sa kapela premenúva na Centrum Rozbitého Skla.

Rouser má na svedomí skladby ?ivot v Jánoch, Kozmonaut, Idiot, Heroín,Pi?kót, 25ta hodina, Musí sa zabi?, Nikotín má krídla, Mu?ka,Máme f  chlévje potkana, Pondelok 3.4. a mnohé ďal?ie.

Počas existencie Rouseru mali jeho členovia aj vedlaj?ie dos? ujeté projekty  -  Vyste3, ?mouser, ?trblskú a Kopahnoya

 
All text, sounds and images on this site are Copyright © 2005-2006 CRS. All Rights Reserved. Created alian.info. TOPlist